Строителство, транспорт, бетонови разтвори

Изберете език:
Български  

Политиката

Политиката на  „Евробилд” ООД е насочена към осъзнато високо качество в дейността на всеки, за пълно удовлетворяване изискванията на клиентите с качествено строителство и производство на бетонови разтвори, при осигурени безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда.

 

В качеството си на администратор на лични данни, "Евробилд" ООД Ви информира относно своята политика за поверителност и защита на личните данни на линка по-долу.