Строителство, транспорт, бетонови разтвори

Изберете език:
Български  

Строителство на сгради и съоръжения

Компанията ни е със сериозен опит в изпълнението на промишлени, търговски, административни, производствени и жилищни сгради и съоръжения, хотелски комплекси и прилежащата към тях инфраструктура, като разполага с висококвалифицирани кадри с много добра професионална подготовка и необходимото оборудване за изпълнението на дейностите в тази област.

Отправна точка в нашата работа е клиентът. Ние изграждаме своите проекти водени от принципа за качество на изпълнение, коректно отношение и кратки срокове на изпълнение в полза на нашите клиенти.

Предимство на "Евробилд" ООД е и умението ни успешно да съчетаваме техническата страна и изпълнение с икономически изгодни решения в полза на клиента. За успешното изпълнение на даден проект се сформират екипи, в които влизат специалисти в различни направления.

Разполагаме със специалисти, които да предложат съвет и консултации както по време на изграждането на обекта, така и при избора на материали, тяхното влагане съобразно нормативната база, ценообразуването на различни видове СМР, изработването на точни количествено стойнности параметри, документация за приемането и експлоатирането на обекта.

При реализираните промишлените и други проекти използваме висококачествени материали, оборудване, аксесоари и консумативи от водещите производители в страната, като създаваме дългосрочно сътрудничество с тях. В резултат на което изпълнените проекти са показателни за устойчиво и качествено изпълнение.

Корпоративният опит, уменията и възможностите, които имаме ни поставят сред лидерите в бранша, които разполагат с капацитета и ресурсите да реализират проекти от голям мащаб. Такива проекти са: 

  • Реконструкция на съществуващи сгради и конструкции на площадка АЕЦ "Белене"
  • Пречиствателни съоръжения с производителност от 200 m? и 400 m? на денонощие, АЕЦ "Белене"
  • Хранилище за отработено ядрено гориво, АЕЦ "Козлодуй"
  • Нов валцовъчен цех, "Стомана Индъстри" АД, гр. Перник
  • Хотелски комплекси и прилежащата им инфраструктура в.с. Дюни, Община Созопол
  • И др.