Строителство, транспорт, бетонови разтвори

Изберете език:
Български  

Строителство на инфраструктурни обекти

Дружеството разширява своята дейност в посока на изпълнение и поддръжка на инфраструктурни обекти по изграждане и реконструкция на водоснабдителни и канализационни мрежи, помпени станции, пътища, улична мрежа, укрепване и брегозащита, озеленяване и благоустрояване.

Развитието в тази област е подпомагано от инвестиции в закупуването на техника и механизация, както и непрекъснато повишаване на квалификацията на нашите специалисти.

За изпълнението на такъв вид строителство се сформират екипи, в които влизат специалисти от различни направления.