Строителство, транспорт, бетонови разтвори

Изберете език:
Български  

Общи строителни и монтажни дейности

„Евробилд” ООД разполага със специализирани звена за изпълнението на различни видове строителни, монтажни, ремонтни работи.

 • изграждане на стоменобетонни и метални конструкции
 • зидарии
 • покривни конструкции
 • фасадни системи
 • хидро-, топло- и звукоизолация
 • настилки и облицовки
 • инженерно-укрепителни дейности
 • саниране и рехабилитация
 • басейни и хидросъоръжения
 • електроинсталации
 • водоснабдяване и канализация
 • отопление, вентилация и климатизация
 • машинно-монтажни работи
 • вертикална планировка
 • озеленяване
 • пътища и прилежащата инфраструктура