Строителство, транспорт, бетонови разтвори

Изберете език:
Български  

Транспорт

През последните години Евробилд ООД развива много успешно транспортна дейност по превоз на товари, включително извънгабаритни товари и пътници.

  • Лиценз № 8146 За международен автомобилен превоз на товари срещу заплащане, издаден на 12.04.2017 г. и валиден до 09.05.2027 г. на територията на Европейската общност.

  • Лиценз № 1019 За автомобилен превоз на пътници с автобус срещу заплащане, издаден на 30.04.2019 г. и валиден до 13.05.2029 г.