Строителство, транспорт, бетонови разтвори

Изберете език:
Български  

Превоз на извънгабаритни товари

Транспортирането на извънгабаритни товари изисква изключителна подготовка и координация.

Нашите служители са добре подготвени професионалисти с опит, като за всеки превоз ще Ви предложат:

  • Преди извършване на транспорта планиране всички възможни маршрути за движение съвместно с контролиращите транспорта институции и организираме получаване на маршрутните разрешителни за движение и последващия ескорт на товарите
  • Организиране ескорта на тежки и извънгабаритни товари на територията на България с наши превозни средства и диспечерско обслужване.
  • Разрешителни за движение на тежки и извънгабаритни товари

Можем да извършим вместо Вас подготовка и съгласуване на маршрутните разрешителни за движение съвместно с всички контролиращи транспорта институции.

  • Проучване на подходящ маршрут за движение. Пътното проучване е важна част от фактическото транспортиране на тежки и извънгабаритни товари.

Ние можем да ви предложим подходящия маршрут за движение като го съгласуваме с всички институции, стопанисващи пътната мрежа на България - да определим всички пътни съоръжения и ограничения по маршрута и начини за тяхното преодоляване.

„Евробилд” ООД ще предложи най-доброто за Вашия товар!