Строителство, транспорт, бетонови разтвори

Изберете език:
Български  

Метални конструкции и изделия, Арматурни заготовки

Арматурния двор е оборудван с огъващи и режещи машини. Дворът се обслужва от портален кран, който улеснява работния процес и ускорява товаро-разтоварната дейност. Изработват се разнообразни стоманени изделия.

Чрез употребата на стоманени елементи, които издържат на високо натоварване, сме способни да произвеждаме сложни носещи конструкции и също така да предлагаме гъвкави и удобни решения на нашите клиенти и партньори. Сравнително краткото времетраене на плануване и монтаж, осигуряват икономическата ефективност на дейностите. Използват се висококачествена стомана, отговаряща на всички международни изисквания от доказали се в областта доставчици.

В Цех Метални конструкции и изделия се изработват разнообразни покривни конструкции, оградни пана, парапети и други.

Всички изделия и заготовки се отличават с високо качество на изработка.

За допълнителна информация се обръщайте към Началник Цех Метални конструкции и изделия, Арматурен двор, Данка Кожухарова, тел: +359 898 482 566.