Строителство, транспорт, бетонови разтвори

Изберете език:
Български  

Изпълнени обекти

- Реконструкция на съществуващи сгради и конструкции на площадка АЕЦ „Белене”, гр. Белене

- Изграждане на пречиствателни съоръжения с производителност от 200 m3 и 400 m3 на денонощие на територията на АЕЦ „Белене”, гр. Белене

- Административна сграда към съществуващ комплекс газостанция-бензиностанция, гр. Белене

- Хранилище за сухо съхраняване на отработено ядрено гориво, АЕЦ "Козлодуй", гр. Козлодуй

- Циркулираща охлаждаща водна помпена станция на територията на ТЕЦ "ЕЙ И ЕС Гълъбово", гр.Гълъбово

- Хотелски комплекси „Marina Royal Palace” и „Marina Beach Hotel” на територията на в.с. „Дюни” и изграждане на прилежащата им инфраструктура

- II етап на Детска градина, гр. Черноморец, общ. Созопол

- Жилищен комплекс "Престиж Сити", гр. Приморско

- Хотелски комплекс "Хермес", гр. Царево

- Търговски център "Park Mall Stara Zagora", гр. Стара Загора

- Жилищна сграда "М+5", кв. 52, ул. "Л. Каравелов", гр. Димитровград

- Валцовъчен цех към "Стонама Индъстри" АД

- Доизграждане на канализационната и частична реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Средец

- Нов резервоар 20 000 куб.м. в парк ОЗС, производство ТСНП на територията на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, землище на гр. Камено, обл. Бургас

- Реконструкция и доизграждане на паркова зона около речно корито на р. Тополница в ЦГЧ, гр. Копривщица

- Разширение на съществуващ фуражен цех с модул за производство на сурово пресовани растителни масла, с. Българско Сливово, общ. Свищов

- Строителство на ВиК мрежа и КПС в землището на гр. Черноморец, общ. Созопол

- Фуражна кухня, силози, складове за меки продукти, склад готова продукция, администрация, изгребна яма, ПП резервоар, с. Яна, Софийска област

- Аквапарк на територията на в.с. Дюни, общ. Созопол

- КПС "Равадиново" и напорен тръбопровод, с. Равадиново, общ. Созопол

- Автомивка за леки и тежкотоварни автомобили, административно-битова сграда на два етажа с техническо помещение и ЗОХ в УПИ I-104 в землището на кв. "Долно Езерово", гр. Бургас

- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Равадиново, Общ. Созопол

- Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в с. Крушевец, общ. Созопол

- Канализация на с. Трояново, общ. Камено - I етап - строителство нa главен колектор I и модулно пречиствателно съоръжение

- Водоем V=3080м3, гр. Черноморец, общ. Созопол

- Жилищна сграда, гр.Черноморец с прилежаща инфраструктура, вътрешна водопроводна, канализационна и ел. инсталация

- Ремонт на Целодневна детска градина "Евлампия Векилова" в гр.Копривщица

- Складова база "Або Гранити" ООД, гр. Бургас

- Участък от път Созопол - Царево, Път II-99 „Вариант Алепу”

- Хотел "Надя", гр. Приморско

- Търговски център "Созопол", гр.Созопол

- Шоурум и сервизен комплекс Hyundai, гр.Бургас

- И др.