Строителство, транспорт, бетонови разтвори

Изберете език:
Български  

За първи път в света успешно беше демонтиран блок на атомна електроцентрала по уникална технология в периода 08.2008 - 08.2009 г.

"Евробилд" ООД беше основен изпълнител на демонтажните дейности и реконструкцията на АЕЦ "Белене" в периода август, 2008 г. - август, 2009 г., когато за първи път в света успешно беше демонтиран блок на атомна електроцентрала по уникална технология, използваща машини за диамантено рязане TYROLIT PPH25 RRP, TYROLIT PPH40 RRP, PELLEGRINI TDI 100 / 12 01 R3 IN и ядкопробивни машини HYDROSTRESS HCCB.

Проектът обхваща демонтажа на Реакторно отделение на Блок 1, Турбинно отделение на Блок 1 и по-голямата част от подобектите на площадката (общо 16), които не подлежат на интеграция в новия проект на АЕЦ "Белене", като конструкциите на предвидените за демонтаж сгради и съоръжения са масивни, силно армирани, с дебелина на плочите от 0,60 до 2,50 м и със стени от 0,40 до 1,20 м, със скелети от профилна стомана и обшивка от листова стомана с дебелина 8 мм, изпълнена като "оставащ кофраж".

В изпълнение на проекта за период от една година бяха демонтирани 60 000 м3 стоманобетонни конструкции чрез диамантено рязане и 94 000 м3 - чрез раздробяване, които общо (154 000 м3) бяха преработени с челюстна трошачна инсталация за последваща утилизация. На обекта бяха изпълнени и 85 000 м3 земни работи (изкоп, извозване, обратен насип). 

За изпълнението на проекта "Евробилд" ООД използва:

  • 527 души персонал, от които 35 души ИТП, 455 работника и 37 души поддържащ персонал;
  • Машини за диамантено рязане: TYROLIT PPH 25 RRP – 10 бр., TYROLIT PPH40 RRP – 6 бр., PELLEGRINI TDI 100 /12 . 01 - R 3 IN – 2 бр.
  • Ядкопробивна машина HYDROSTRESS HCCB – 18 бр.;
  • Механизация: багер 45 т с чук – 9 бр., багер 45т  с кофа – 6 бр., багер 45 т с ножица – 4 бр., булдозер 48 т – 2 бр., трошачна инсталация (челюстна ) – 1 бр., високопроходим самосвал (дъмпер) 20 м3 – 4 бр., самосвал 14 м3 – 7 бр, вибрационен валяк – 1 бр., челен товарач – 1 бр., подвижна работна площадка – 1бр., кранове: 25 т – 1 бр., 45 т – 1 бр., 120 т – 1 бр., 220 т – 1 бр., 300 т – 1 бр., 500 т – 1 бр.; 
  • Инсталация за промишлена вода, обслужваща машините за рязане и пробиване на стоманобетон, която разполага със запас от 60 м3 и с хидрофор, осигуряващ необходимите 25 мі/h и налягане на водата от 6 атм.

СМР на обекта бяха приключени успешно и в срок.