Строителство, транспорт, бетонови разтвори

Изберете език:
Български  

Хотелски комплекси „Marina Royal Palace”, „Marina Beach Hotel” на територията на в.с. „Дюни” и изграждане на прилежащата им инфраструктура

Строежът на хотелските комплекси започна през м. октомври, 2005 г. и завърши м. май, 2009 г. Общо застроената площ на „Marina Royal Palace” е 30 000 m2, а на „Marina Beach Hotel” 25 000 m2.

Изпълнени бяха следните строително-монтажни работи:

 • земни работи
 • кофражни работи
 • армировъчни работи
 • бетонови бетонови
 • полагане на мазилки, вкл. минерални
 • направа на замазки
 • бояджийски работи
 • полагане хидроизлолация
 • направа на топлоизолация
 • направа на ВиК инсталация
 • направа на електроинсталация
 • и др.