Строителство, транспорт, бетонови разтвори

Изберете език:
Български  

АКВАПАРК НА ТЕРИТОРИЯТА НА В.С. ДЮНИ, ОБЩ. СОЗОПОЛ

Обектът обхваща изграждане на две системи от водни пързалки с открит развлекателен басейн, релакс басейн за възрастни и заведение за хранене с подобекти: "Заведение за хранене, дансинг, сцена за жива музика" и "Водни пързалки с открит развлекателен и релакс басейн", находящи се на територията на в.с. Дюни в местността "Св. Агалина", общ. Созопол.

По подобектите са изградени:

  • сцена за жива музика с площ 50 кв.м. с прилежащи помещения (гримьорни, склад за сценичен инвентар);
  • открит дансинг с площ 500 кв.м.;
  • бар с прилежащи помещения (складове, умивални и др.) и маси за посетители, разположени под перголи и частични покриви;
  • тоалетни (оразмерени за 200 души);
  • медицински пункт, обслужващ басейните;
  • детски басейн с площ 656,50 кв.м. с три водни пързалки и декоративни фигури;
  • релакс басейн с площ 341,70 кв.м.;
  • алея между басейните с ширина от 4 метра;
  • система от четири водни пързалки с обща стартова площадка с височина 10,44 м. и басейн за приводняване с площ 201,20 кв.м.