Строителство, транспорт, бетонови разтвори

Изберете език:
Български  

ОБЯВА за инвестиционно предложение

На основание чл.4, ал.1 от НУРИОВОС, „ЕВРОБИЛД“ ООД уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за „Инсталация за производство на електроенергия на територията на ЗМТ „Червена могила“, общ. Радомир, обл. Перник“.