Строителство, транспорт, бетонови разтвори

Изберете език:
Български  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Строителство

Компанията ни е със сериозен опит в изпълнението на промишлени, търговски, административни, производствени и жилищни сгради и съоръжения, хотелски комплекси и прилежащата към тях инфраструктура, както и на инфраструктурни обекти, като разполага с висококвалифицирани кадри с много добра професионална подготовка и необходимото оборудване за изпълнението на дейностите в тази област.

виж повече

Транспорт

През последните години Евробилд ООД развива много успешно транспортна дейност по превоз на товари, включително извънгабаритни товари и пътници. Непрекъснато работим в насока за подобряване на качеството на предлаганата услуга, за да Ви спестим време и пари.

 

виж повече

Производство

Производственно - техническата база на „Евробилд” ООД в с. Равадиново,  общ. Созопол е оборудвана с две бетонови стопанства Stetter GmbH, с капацитет на бетон-миксера от един и половин m3, които подават бетонови разтвори до 80 m3/ч, контролно-технически пункт, сектор за пробовземане и отлежаване на пробни тела за текущ контрол.

виж повече

Акценти

През последните години Евробилд ООД развива много успешно транспортна дейност по превоз на товари, включително извънгабаритни товари и пътници.

Притежава Лиценз № 1019 за международен автобусен превоз на пътници срещу възнагражение, издаден на 30.04.2019г. и валиден до 13.05.2029г.

 

Новини

Контакти

8000, гр. Бургас, ул. „Стара планина” №1, ет. 7
централа: +359 56 803 120
факс: +359 56 803 121
e-mail: office@eurobuild.bg